M24dyk.se 

070-5120284 

DYKFARTYGET STORA M

SKANDINAVISK VRAKDYKNING

Dykfartyget STORA M

Stora M är från början en militär minsvepare och röjdykarfartyg (M24)

Nu är den gamla damen från 1941 ett privatägt dykfartyg där vi delar på alla omkostnader vid våra utfärder Dykfartyget STORA M

Vrakdykning i världsklass 

Ett av de mest spännande outforskade områdena på jordklotet ligger utanför vår egen kust. Området heter Östersjön och där finns rester av uppåt 100 000 vrak från mer än 1 000 år av sjöfart och krig.

Östersjön är unikt på grund av sin låga salthalt, låga syrehalt och frånvaro av skeppsmask, som sammantaget gör att även gamla föremål av trä bevaras.